Psihijatar Mirjana - slika u zaglavlju web strane

Dokumenta sa ove strane možete "skinuti" (download) sa sajta na svoj računar.

 

» PowerPoint prezentacija u PDF formatu: Negativne pojave u kolektivu i preventivne mere (alkoholizam, narkomanija, sekte i suicid).

Preuzmi, klikom na ikonicu ispod.

veličina fajla: 207 KB

 

» Blagi kognitivni poremećaj - Mini mentalni test

Preuzmi, klikom na ikonicu ispod.

veličina fajla: 136 KB

 

» PowerPoint prezentacija u PDF formatu: Destigmatizacija psihijatrijskih bolesnika.

Preuzmi, klikom na ikonicu ispod.

veličina fajla: 51 KB

 

PowerPoint prezentacija u PDF formatu: Tretman fobija. Primer: sangvinofobija (strah od krvi).

Preuzmi, klikom na ikonicu ispod.

veličina fajla: 166 KB