Psihijatar Mirjana - slika u zaglavlju web strane

SAŽETAK

Destigmatizacija je neophodna da bi se zaštitilo i unapredilo duševno zdravlje naših sadašnjih i budućih pacijenata.

UVOD

Stigmatizacija

Reč stigma je grčkog porekla i znaci žig. Poreklo vodi iz antičke Grčke kada su robovlasnici, odbegle robove i zločince, žigosali. Etiketiranje stranaca kao divljaka i čudaka je kroz istoriju služilo za opravdanje za ratove, porobljavanja, pa čak i istrebljenja "drugačijih". Stigma označava žig na telu koje ukazuje na neke nedostatke (telesne ili moralne) osobe koja je njome obeležena. Žigovi su nanošeni usijanim gvožđem i obeležavali su nekog koga treba izbegavati.

Stop stigmatizaciji psihijatrijskih bolesnika
Slika: Stigma, autor: Leonard J Matthews, licenca: creativecommons.org

U savremenom svetu, stigmatizacija je društveni proces etiketiranja i izopštavanja pojedinca ili grupa koji se razlikuju od "normalnih", a gde upravo ta većina diktira pojam društvene prihvatljivosti. Socijalno obeležavanje neke osobe je udaranje moralnog žiga da bi se ista degradirala i svrstala u društveno nepoželjne kategorije nemoralnih, štetnih i opasnih osoba. Stigmatizovane osobe su "žrtveni jarci".

Mentalno Zdravlje

Mentalno zdravlje predstavlja bogatstvo pojedinca, države, društva, može se reći da je to nacionalni kapital. Mentalno oboljenje može pogoditi svakog, zato treba raditi na prevenciji. Živimo u vremenu gde se favorizuje materijalno bogatstvo, uspeh i večita mladost. Ljudi su postali narcistični. Kada se pojavi neki mentalni problem osobe se nikad ne jave na vreme zbog straha od stigmatizacije (etiketiranja), ne krenu na vreme sa terapijom, krijući odlaze lekaru, ne uzimaju redovno propisanu th, ne idu na redovne kontrole.Zbog toga je neophodna DESTIGMATIZACIJA mentalnih bolesnika.

Cilj Rada

Cilj rada je da se odgovori na pitanja zašto se stigmatizuju osobe sa duševnim poremećajima, kakvi su efekti stigme, da li je moguća prevencija kroz destigmatizaciju.

Materijal i Metode

Kampanja i predlozi SZO i Svetskog udruženja psihijatara o načinima zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja, sa posebnim osvrtom na destigmatizaciji duševnih pacijenata, institucija i psihijatra. Oni su rad na destigmatizaciji mentalnih bolesnika postavili kao etički imperativ. Predložili su reformu zaštite mentalnog zdravlja.

Diskusija

Glavni akteri u podizanju svesti i inkluziji duševnih bolesnika su psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, pedagozi, medicinske sestre (na bilo kom radnom mestu), mediji (da se edukuju na koji način treba pisati o duševnim bolesnicima i psihijatrima), institucije kulture, nevladine organizacije I sl.

Zaključak

Za kraj, potrebno je da razumemo mentalne bolesnike, da im se obraćamo sa puno pažnje i uvažavanja, da ih pažljivo saslušamo, da imamo vremena za njih i da ih podržimo u njihovom lečenju.

Ukoliko imate strah, pod stresom ste, izgubili ste posao, poniženi ste i zlostavljani, odbačeni zbog bolesti, obavezno se obratite za pomoć jer nije sramota tražiti pomoć.

Ključne reči: stigma, mentalni poremećaj, duševna bolest, destigmatizacija, prevencija.

NACIN IZLAGANJA RADA: USMENO.

Prilog

PowerPoint prezentacija u PDF formatu: Destigmatizacija psihijatrisjkih bolesnika.

Preuzmi, klikom na ikonicu ispod.

veličina fajla: 51 KB

 

S I M P O Z I J U M  26.11.2014.-30.11.2014.

Autor:

Mirjana Stojković-Ivković spec. psihijatrije

Zavod za Zaštitu Zdravlja Železničara, Beograd

Telefon: 064 163 97 92 - Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.