Psihijatar Mirjana - slika u zaglavlju web strane

Uvod

Celijakija je oboljenje koje nastaje kao posledica određene nasledne predispozicije - trajna nepodnošljivost glutena, belančevine pšenice, ječma, raži i ovsa. Prve promene kod predisponiranih događaju se na
sluzokoži početnog dela tankog creva. Pri tom se smanjuje apsorpcija i javlja nutritivni deficit. Smanjuje se unos niacina ili triptofana, što je jedan od uzroka nastanka pelagre. Pelagru karakterišu dermatitis, dijareja i demencija. Ukoliko se ne leči, javljaju se dezorijentacija, konfuzija i delirijum i, na kraju, nastupa smrt.

razne žitarice
Razne žitarice

Cilj rada

Prikazom slučaja opisani timski rad i značaj konsultacije različitih specijalista.


Metod

Obrađeni su podaci iz medicinskog kartona.


Prikaz slučaja

Pacijentkinja starosti 33 god, zaposlena u fabrici obuće, majka dvoje dece. Dolazi u pratnji majke. Majka je primetila da je postala nezainteresovana, neraspoložena, ćutljiva, zaboravna, promenljivog raspolozenja. Od malena boluje od celijačne bolesti , i godinama koristi kukuruzni hleb. Od pre mesec dana ima promene na koži, i prolive. Razlog dolaska - uplašila se jer juče nije znala kako da se vrati kući iz firme.

Shvaćena je kao pelagroidna demencija celijačnog porekla zbog nedostatka vitamina B (B1, B2, B3, B6). Nakon intenzivne vitaminske terapije i adekvatne ishrane preporučene od strane nutricioniste, poremećaj se
povukao.


Zaključak

Anamneza sa tipičnom kliničkom slikom je dovoljna da se posumnja na pelagru. Ukoliko znamo da je celijakija razlog uzimanja kukuruznog brašna (u kukuruznom nema vitamina B) i pojave proliva, pretpostavljamo
da je to predispozicija za nastanak pelagre. Nakon sumnje na celijakiju, u lečenje se moraju uključiti gastroenterolog i nutricionista, a ako nastaju komplikacije bolesti, onda i dermatolog, infektolog, neurolog i psihijatar. Adekvatno lečenje celijakije zahteva timski rad.


Ključne reči: demencija, vitaminske karence, Celijačna bolest

Literatura

  1. Stojiljković S. Psihijatrija sa medicinskom psihologijom. Medicinska knjiga Beograd-Zagreb,1984.
  2. Stojiljković S, Poleksić J, Milovanović D. Alkoholizam u etimologiji pelagroidnih psihoza. Higijena,1960.
  3. Manojlović D. Interna medicina, Prva i druga knjiga. Zavod za udžbenike i natavna sredstva, Beograd, 2008.
  4. Ilić S. Interna medicina. Medicinski fakultet Univerzitata u Nišu, 2009.

 

Autori:

Mirjana Stojković Ivković, Aleksandra Stanković

ZZZZ radnika železnice Srbije, Neurologija i psihijatrija, Beograd, Srbija

 

Iz: Zbornika sažetaka

ŠESTI KONGRES LEKARA OPŠTE MEDICINE SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
Beograd, 24 – 27. septembar 2015.
Dom garde u Topčideru, Beograd, Srbija